Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Skærup Tennisklub afholder generalforsamling torsdag 15 juni 2023

kl. 19.00 i foreningshuset ved Skærup tennisbane.

Dagsorden:

Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag:
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisorer og suppleanter
Eventuelt

Send forslag senest 7/6-23 på mail:  skaerup-tennis@skaerup-tennis.dk

Skærup Tennisklub

v/Jan Rasmussen

Klosterbakken 6

7080 Børkop

skaeruptennis