Generalforsamling d. 22 Juni 2015

Du indbydes til

Skærup Tennisklub generalforsamling mandag den 22. juni 2015 kl. 19.00 i klubhuset på Skærup stadion.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

 

  1. Beretning

 

  1. Regnskab

 

  1. Fastsættelse af kontingent

 

  1. Indkomne forslag:

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 

  1. Valg af revisorer og suppleanter

 

  1. Eventuelt

Forslag fra Jan om debat og forslag til nye aktiviteter

 

Skærup Tennisklub

John Jacobsen

 

  1. maj 2015