Generalforsamling 2017

Generalforsamling

Skærup Tennisklub afholder generalforsamling Onsdag den 14. juni 2017 kl. 19.00 i klubhuset på Skærup tennisbane.

Dagsorden:

Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag:
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisorer og suppleanter
Eventuelt

Skærup Tennisklub

v/Jan Rasmussen

Klosterbakken 6

7080 Børkop